Blue Flower

Wyszukiwarka miejsca pochówku - Cmentarz w Koszalinie

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie grobu osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Miasta Koszalin. Dane obejmują okres od roku 1945 do roku bieżącego.

Jak znaleźć informacje o grobie na cmentarzu komunalnym?

  • Wpisz dane osoby zmarłej z listy: Nazwisko, imię, datę zgonu.
    UWAGA: można podać dowolne kryteria z listy - np. samo nazwisko lub jego fragment. Jednak w tym przypadku lista znalezionych nazwisk będzie dłuższa.
  • Aby zawęzić uzyskaną listę, należy wpisać szczegółowe dane lub ręcznie wybrać nazwisko osoby zmarłej poprzez kliknięcie w wiersz zawierający link do informacji o osobie. Wpisanie samego imienia nie jest wystarczającym kryterium szukania danych.
  • Po wpisaniu do okienek wyszukiwarki najważniejszych danych dotyczących osoby zmarłej otrzymujemy informację tekstową o dokładnym położeniu grobu. Wyświetlana jest również mapa cmentarza z kwaterą zaznaczoną żółtym kolorem.
  • Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, najedź kursorem na mapę z zaznaczoną kwaterą i kliknij. Otwiera się strona z trasą dojścia do kwatery.
  • Kliknij w menu widok kwatery, aby uzyskać zbliżenie mapy, na której zaznaczony jest nr rzędu i nr grobu.

Dane osoby zmarłej
Nazwisko:      
Imię:      
Data lub rok zgonu:   rrrr-mm-dd