Blue Flower

Wyszukiwarka miejsca pochówku - Cmentarz w Koszalinie

Nr kwatery: R-24
Rząd: 19
Nr grobu: 8
Nazwisko: JURCZAK
Imię: JAN
Data zgonu: 2000-03-27


W celu uaktualnienia powyższych danych, prosimy wysłać email na adres:
biuro@administracja.cmentarz.koszalin.pl.

UWAGA! Prosimy o zachowanie wyświetlonego tytułu wiadomości. Zmiany pojawią się w ciągu kilku dni od otrzymania materiałów. Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.